Rautateiden rakentaminen
Tietoliikennetyöt
Kergteede ja platside ehitus. Masinatööd.
Koneenrakennus- ja metallityöt