Yrityksestä

Go Track on monipuolinen infrastruktuuriyhtiö, jonka päätoimialat ovat kuljetusinfrastruktuurin rakentaminen sekä koneenrakennus ja koneiden korjaus. Missionamme on luoda toiminnallamme turvallisia ja laadukkaita kuljetusinfrastruktuureja käyttäen siihen älykkäitä ratkaisuja.

Kuljetusinfrastruktuuri ei tarkoita meille pelkästään rautateitä, vaan infrastruktuureja, joita käytetään ennen kaikkea kuljettamiseen. Olivatpa ne junaratoja tai pyöräteitä; linjoja, joita pitkin liikkuvat energia, tiedot ja signaalit; vesi- ja viemäriverkkoja ja kuivatusojia tai ajoneuvoille tarkoitettuja pysäköintialueita.

Meillä on kehittynyttä osaamista ja pätevyyttä töiden johtamiseen ja järjestämiseen, raiteiden sekä viestintä- ja turvajärjestelmien rakentamiseen, tuloteiden, pysäköintialueiden ja kevytliikenneteiden rakentamiseen sekä maansiirtotöiden suorittamiseen.

Yrityksessämme työskentelee monipuolisen työkokemuksen hankkineita oman alansa ammattilaisia, joiden tietojen ja taitojen kehittäminen on päivittäistä toimintaamme. Keskitymme hankkeisiin ja töiden johtamiseen. Meillä on yrityksen toimintaan tarvittava kalusto ja erityistarpeita vaativiin töihin käytämme yhteistyökumppaneidemme koneita ja laitteita. Usein myös samankaltaisissa töissä on erilaisia yksityiskohtia, ja ne vaativat siitä syystä erilaisia työmenetelmiä tai mekanismeja. Ratkaisemme tällaiset haasteet rakentamalla tarvittavat laitteet itse omassa työpajassamme. Suunnittelemme ja korjaamme rakennusyhtiöiden tarvitsemia koneita ja laitteita. Koska käytämme niitä päivittäin myös itse, niiden tekninen täydentäminen kuuluu jokapäiväiseen työhömme.

Töidemme laadun takeena on Go Trackille myönnetty ISO 9001 laatusertifikaatti.