Toompuiestee 37, Tallinn

Masinaehitus ja metallitööd

Ehitusmasinate tööorganite ehitus

Oma töökojas konstrueerime ja remondime masinaid ning seadmeid, mis on meile ehitamisel abiks. Kuna kasutame neid ise igapäevaselt, siis on nende tehniline täiustamine meie igapäevane töö. Valmistame tellimisel töömasinatele : ekskavaatorite raudteevarustust rööbastel sõitmiseks, kerghaagendeid materjalide veoks rööbastel, betoonliiprite paigaldusseadmeid, liiprivahetusagregaate, kaevekoppasid, lumeharju ekskavaatoritele, dresiinidele, veduritele.

Vajadusel paigaldame seadmed ka masinatele. Meie jaoks on vaheldusrikkaks väljakutseks lahenduste leidmine olukordadele, kus tavapärased lahendused ei sobi ning on vajalik luua uut või modifitseerida olemasolevat seadmeparki.

Raudteeveeremi remont

Oleme teostanud mahukat remonti raudteeveeremile. Meie töökojas on kapitaalremondi mahus teostatud dresiinide, ballastööride ning ka toppimis-rihtimismasinate (Plasser Theurer, VPR) remonttöid. Meie töötajatel on pikaajalised kogemused nii veeremi jõuseadmete (mootorid, käigukastid) remondil kui ka raudtee-ehitusmasinate hüdraulika-, elektroonika-, lasermõõtmis- ja elektrisüsteemide testimisel ning remondil.

Torupiirete valmistamine ja paigaldus

Valmistame ning paigaldame torupiirdeid, mida enamjaolt kasutatakse teede ning kõnniteede piiretena. Meie töökojas on valmistatud näiteks paljude Eesti raudteejaamade reisiplatvormide piirded, pandused, trepid ning käsipuud, aga ka ootepaviljonid.

Seadmete konteinerid

Valmistame ning paigaldame konteinereid elektroonika-, elektri jmt. vajalikele seadmetele. Konteinerid on varustatud turvauksega ja kütte- ning jahutusseadmetega, mis hoiavad seadmete tööks vajalikku temperatuuri.