Meistä

Uskomme, että elämän tarkoitus on tehdä maailmasta parempi paikka mahdollisimman vähän ympäristöä kuormittaen. Nopeiden, laadukkaiden ja turvallisten liikenneyhteyksien merkitys kasvaa jatkuvasti. Tämä koskee yhtä lailla tavara- ja henkilökuljetuksia. Rautatiet ovat osa kuljetusinfrastruktuuria, ja rautatiekuljetukset ovat myös ympäristöä vähiten kuormittava kuljetustapa. Missionamme on rakentaa, peruskorjata ja huoltaa sellaista rautatieinfrastruktuuria, joka auttaa toteuttamaan elämän tarkoituksen eli tekemään maailmasta paremman paikan turvallisesti ja ympäristöystävällisesti.