Meist

Me usume, et inimese siia ilma sündimise põhiline missioon on oma tegemiste abil maailma paremaks muuta ning teha seda selliselt, et meid ümbritsev keskkond võimalikult vähe kahjustatud saaks. Järjest enam vajatakse selleks kiireid, kvaliteetseid ja ohutuid transpordiühendusi. Küll kaupade, küll reisijate veoks. Transpordiliikide hulgas on oma koht ka raudteevedudel, mis on keskkonnasäästlikeim transpordiviis. Meie missiooniks on ehitada, remontida ja hooldada raudteetaristut, mis aitab inimesi nende missiooni täitmisel – muuta maailma paremaks paigaks, tehes seda turvaliselt ning keskkonda säästvalt.