Reisiplatvormide üleviimine eurokõrgusele

Eesti

Aasta: 2013-2014
Kokku: 15tk

2013/2014 aastal 15 reisiplatvormi rekonstrueerimine raudteejaamades üle Eesti. Vanade platvormide lammutus, raudteede remont, side- ja turvangusüsteemide ehitamisega seotud töid ning platvormide juurde kuuluva taristu (välisvalgustus, ootekojad, juurdepääsuteed, parklad) rajamist.