Tallinn-Väikese raudteejaama rekonstrueerimine-automatiseerimine

Tallinn-Väike

Aasta: 2019

Jaamateede remont, pöörangute paigaldus ja automatiseerimine, kaabelite vahetus, uute signaalfooride installeerimine, jaama liiklusjuhtimise tarkvara projekteerimine, programmeerimine ja paigaldus.