Toompuiestee 37, Tallinn

Tööpakkumised

Meie meeskonda on oodatud töötajad, kes jagavad meie väärtusi:

Usaldusväärsus – Me peame oma sõna ja kokkuleppeid, kui lubame, siis nii ka teeme. Me oleme otsekohesed ja ausad. Me julgeme tunnistada kui oleme eksinud.  Eksimusi võtame kui õppetunde, et teha asju tulevikus paremini.

Kvaliteet – Teeme oma tööd nagu iseendale, sest meie tehtul on küljes meie firmamärk ja meie enda nimi. Hindame professionaalsust, seetõttu väärtustame elukestvat õppimist ning soovi oma erialaseid teadmisi ja oskusi pidevalt arendada.

Paindlikkus – Me mõtleme „raamidest välja“, oleme innovatiivsed ning lahenduste leidmisele orienteeritud. Käitume  tähelepanelikult ja osavõtlikult meid ümbritseva suhtes, olgu selleks siis kaastöötaja mure või töö- ja looduskeskkond.

Koostöö – Me oleme üks meeskond ja väärtustame koostööd. Mõtleme oma tegevused hästi läbi, oleme avatud ja kaasame infovahetuses kõik osapooled, kuna see on ladusa meeskonnatöö vundamendiks.

Tööandjana

  • Pakume tööd, kus on võimalus anda oma panus suuremahuliste infrastruktuuriobjektide valmimisele nii Eestis kui ka Soomes.
  • Tagame turvaliste töökeskkonna.
  • Panustame igakülgselt töötajate tööalasesse väljaõppesse, erialasele arengule ja uute oskuste omandamisse.
  • Soodustame erialase kutse- või kõrghariduse omandamist võimaldades osaleda töö kõrvalt õppetöös vastavalt vajadusele säilitades koolis viibitud päevade eest keskmise töötasu.
  • Pakume võimalusi eneseteostuseks ja ametialaseks arenguks.
  • Premeerime silmapaistvate töötulemuste puhul.

Praktikavõimalused

Pakume erinevaid praktikavõimalusi teedeehituse, raudteetehnika ning masinaehituse erialade tudengitele!

Võta meiega ühendust ja küsi lisa: personal@gotrack.ee

Liitu meiega ja jäta endast jälg!

Portree 1
Terje Annus
Personalijuht
(+372) 51 60 498