Menüü

RAUDTEE EHITUS JA REMONT

Raudtee ehitus ja remont on Go Tracki põhiliseks tegevusalaks. Tegutseme nii Eestis kui Soomes. Pakume rööbastee rajamiseks täisteenust, alates projekteerimisest, lõpetades pealisehituse paigaldamisega. Meil on valdkonnas pikaajaline kogemus ning tööde teostamiseks vajalikud erimasinad ja -seadmed, nagu näiteks  vagunid, kraanad, rihtimis-toppimismasinad, ballastöör ja veoveerem. Meil on vajalikud oskused eri laiuses rööbastee ehitamiseks, kaasa arvatud Rail Baltica trassi rajamiseks. Oma töös kasutame kaasaegseid tehnoloogiaid, mis on antud oludes kõige optimaalsemad, väärtustades innovaatilist lähenemist ja keskkonnahoidu. Võtsime raudtee pealisehituse rajamisel esimesena kasutusele põlevkivi kaevandamisel üle jääva lubjakivi aheraine, toetades ringmajandust ja vähendades keskkonnajalajälge.

RAUDTEE KORRASHOID

Meie igapäevaste tegevuste hulka kuulub raudteede korrashoid, mis tagab rongiliikluse turvalise ja tõrgeteta toimimise. Meie hooldusmeeskonnad on saanud selleks vastava eriväljaõppe ning varustatud tööde tegemiseks vajalike vahenditega. Pakume täishooldusteenust peale ehitus- ja remonttööde lõppu, teostame lumetõrjet raudteel ning hoiame korras side- ja turvangusüsteemid.

ÜLESÕITUDE JA -KÄIKUDE EHITUS

Pakume kompleksset lahendust ülesõitude ja -käikude rajamiseks. Raudtee ületuskohade ehitamisel kasutame nii puitkatendit, asfalti kui ka kummi- või betoonplaate, vastavalt kliendi soovile. Suur kogemus side- ja turvangusüsteemide projekteerimisel ja ehitamisel võimaldab meil paigaldada ülesõitudele ka tõkkepuid ning automaatseid foorisignalisatsioone.

Pakume kompleksset lahendust ülesõitude ja -käikude rajamiseks. Raudtee ületuskohade ehitamisel kasutame nii puitkatendit, asfalti kui ka kummi- või betoonplaate, vastavalt kliendi soovile. Suur kogemus side- ja turvangusüsteemide projekteerimisel ja ehitamisel võimaldab meil paigaldada ülesõitudele ka tõkkepuid ning automaatseid foorisignalisatsioone.

PÖÖRANGUTE ELEKTRISOOJENDUS

Pöörangute varustamine elektrisoojendusega tagab rongiliikluse tõrgeteta toimimise ka talvistes ilmastikutingimustes, võimaldades neid hoida jää- ja lumevabana. Meie projekteeritud pöörmeküttesüsteem on paigaldatud mitmetesse raudteejaamadesse üle Eesti. Süsteemi juhtimine toimub kontrollerite abil, mis saavad toimimiseks vajaliku sisendi sensoritelt. Lisaks jälgib süsteem ka ilmaennustuse andmeid – nii on võimalik ennetada ebasoodsaid ilmaolusid, mis võivad tekitada näiteks pöörme elementide kiiret jäätumist. Jaamades, kus elektrivõimsust napib, oleme kontrolleri programmeerinud ka vooluvõimsuse jaotuse ülesannetes.

RÖÖBASTE TERMIITKEEVITUS

Rööbaste kokku keevitamine tagab neile pikema eluea ja veeremile sujuvama ning müravabama liikumise. Rööbaste keevitamine nõuab häid ametialaseid oskusi ja kogemust. Samuti on vajalik tunda rööbaste pingest vabastamise tehnoloogiat, vältimaks nende liigset paisumist soojal ja liigset kokkutõmbumist külmal ajal. Meie termiitkeevitajad on pikaajalise töökogemusega oma ala spetsialistid, kelle käe all on kokku keevitatud tuhandeid rööpaid nii Eestis, Soomes kui Lätis.